Private Equity

Transformacja cyfrowa wywiera coraz większy wpływ na działalność firm z sektora private equity. Znajomość nowych technologii w połączeniu z naszym doświadczeniem w tym zakresie, stanowi wyjątek na rynku usług doradztwa prawnego.

Nasze doradztwo opiera się na trwałych relacjach z klientami. Wspólnie przechodzimy przez pełen cykl inwestycyjny pokonując wszelkie przeszkody natury prawnej i operacyjnej.

Doradzamy na rzecz inwestorów z sektora private equity we wszystkich aspektach i na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Wspieramy fundusze także na etapie poszukiwań i selekcji celów inwestycyjnych.

W szczególności doradzamy inwestorom z sektora PE w zakresie:

  • nabycia spółek portfelowych
  • zapewnienia finansowania inwestycji
  • nowych emisji papierów wartościowych
  • przygotowania umów z kadrą zarządzającą oraz programów motywacyjnych
  • wsparcia na etapie budowania wartości spółek portfelowych.

Wspierając klientów w budowaniu wartości spółek portfelowych towarzyszymy im do momentu wyjścia z inwestycji. Doradzamy również w procesach reorganizacyjnych w trakcie trwania cyklu inwestycyjnego, a także we wszelkich kwestiach regulacyjnych.

Pokaż więcej Pokaż mniej

Case studies

TwoBirds TV