Polska Pro Bono

Od 10 lat polski zespół Bird & Bird wspiera Centrum PRO BONO, program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Centrum PRO BONO pomaga organizacjom pozarządowym, oferując wparcie prawne w prowadzonych przez nie projektach, koordynując współpracę na linii organizacja pozarządowa – prawnik. Pomaga również szkołom publicznym i niepublicznym w zakresie realizacji projektów edukacji prawnej.

W ramach współpracy z Centrum PRO BONO wspieraliśmy m.in.:

  • Komitet Ochrony Praw Dziecka w zakresie zaopiniowania umowy licencyjnej i regulaminu konkursu,
  • uchodźcę z Białorusi, podopiecznego Centrum Solidarności z Białorusią, w zakresie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w trybie szczególnym, oraz
  • Fundację im. Zbigniewa Seiferta w zakresie zaopiniowania umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie monetyzacji treści udostępnianych przez Fundację na własnym kanale YouTube (nagrania z konkursu skrzypków jazzowych).

Doradzamy Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH)

najbardziej rozpoznawalnej organizacji humanitarnej w Polsce, która od 30 lat niesie pomoc w regionach dotkniętych kryzysami humanitarnymi, klęskami żywiołowymi i konfliktami zbrojnymi.

Swoją pomocą PAH obejmuje głównie grupy najbardziej zagrożone, czyli dzieci, kobiety i osoby starsze, a także osoby z niepełnosprawnościami oraz uchodźców wewnętrznych. Działania PAH koncentrują się zarówno na rozwiązaniach długofalowych, jak i doraźnych reakcjach w sytuacjach kryzysowych, a także na aktywności edukacyjnej promującej aktywność humanitarną.
Wspieramy PAH we wdrożeniu nowego modelu zatrudnienia w organizacji, który pozwoli lepiej adresować potrzeby kadrowe PAH, z uwzględnieniem specyfiki zatrudnienia w ramach zagranicznych misji humanitarnych.

Od wybuchu wojny w Ukrainie udzielaliśmy PAH bieżącego wsparcia dotyczącego pracowników zatrudnionych w ramach misji w Ukrainie.

Działamy na rzecz uchodźców z Ukrainy

Jesteśmy zaangażowani w pomoc Wilcza Hostel for Ukraine. Zorganizowaliśmy zbiórkę wraz z Fundacją św. Mikołaja na rzecz działania hostelu, salę do nauki zdalnej dla dzieci z Ukrainy i wspieraliśmy rzeczowo działanie hostelu.


Zespół prawa imigracyjnego pomaga uchodźcom w dwóch obszarach:

  • uruchomiliśmy hotline, gdzie potrzebujący mogą uzyskać pomoc prawną przez telefon lub mejlowo, także w językach ukraińskim i rosyjskim,
  • organizujemy dyżury prawne w Wilcza Hostel, w czasie których członkowie zespołu prawa imigracyjnego udzielają porad uchodźcom,
    Dyżury prawne prowadzimy również w Lublinie.

Dodatkowo, przeprowadziliśmy szereg webinarów i uczestniczyliśmy w licznych konferencjach i kampaniach informacyjnych z zakresu praktycznej pomocy dla uchodźców oraz pracodawców, zainteresowanych zatrudnieniem obywateli Ukrainy.

Za zaangażowanie w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy warszawskie biuro Bird & Bird otrzymało nagrodę w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2022, organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita.