Bird & Bird in pitkäaikainen strateginen painopiste on aloilla, jotka ovat murroksessa teknologian kehityksen myötä. Erityisen hyvin murros on havaittavissa median, kulttuurin ja urheilun saralla, ja näihin aloihin erikoistuneet lakimiehemme tuntevatkin alojen erityispiirteet ja haasteet. Media-, kulttuuri- ja urheilujuristiemme ryhmä työskentelee saumattomasti yhteistyössä muiden praktiikkaryhmien kanssa, mukaan lukien muun muassa immateriaalioikeudet, tietosuoja, IT/teknologia, riidanratkaisu sekä yhtiöoikeus.

Ryhmään kuuluu urheiluoikeuteen erikoistuneita lakimiehiä, jotka keskittyvät yksinomaisesti urheiluun liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Meidät on jo vuosia tunnustettu johtavaksi asianajotoimistoksi urheiluoikeuden saralla useissa kansainvälisissä asianajopalveluja arvioivissa hakemistoissa, mm. Chambers UK on nimennyt ryhmämme ainoana urheiluoikeuden saralla korkeimmalle tasolle tier 1. Lisäksi ryhmän neljä osakasta on myös listattu Chambersissa johtaviksi asiantuntijoiksi, mikä on enemmän kuin yhdelläkään toisella toimistolla.

Media-alan murros ja uudet innovaatiot muokkaavat alan toimintaympäristöä. Bird & Birdin pitkästä kokemuksesta teknologiaorientoituneiden yritysten kanssa on erittäin hyödyllistä, tuemme mediasektorin asiakkaitamme kaikilla osa-alueilla sisällöntuotannosta koko jakeluketjuun. Media-alan asiantuntijamme tarjoavat kokemuksen tuomaa näkemystä ja innovatiivisia ratkaisuja kaikille media-alan organisaatioille riippumatta siitä, toimiiko yrityksenne TV:n, elokuvien, sosiaalisen median, sähköisen kaupankäynnin, rahapelien, uutisten, viihteen tai mediateknologian parissa.

Uutiset ja tapahtumat