Tarjoamme käytännönläheisiä, liiketoiminnan tavoitteet huomioonottavia palveluja yhdistäen juridisen osaamisemme ja syvällisen toimialatuntemuksen.

Monilla lentoliikennealalla toimivista oikeudellisten palvelujen tarjoajista on kokemusta alan rahoitus- ja vakuutuskysymyksistä. Bird & Birdin asiantuntijatiimin lakimiehistä useilla on lisäksi käytännön työkokemusta lentoliikenne- ja ilmailualan yrityksistä. Tiimimme jäseniä yhdistää syvällisen asiantuntemuksen lisäksi aito kiinnostus toimialan erityispiirteisiin.

Asiakkainamme on lentoyhtiöitä, lentokoneen valmistajia, rahoittajia, vuokraajia, lentokenttäpalveluorganisaatioita, vakuutusalan toimijoita, rahtaajia, matkanjärjestäjiä ja operaattoreita.Tavoitteenamme on kokemuksemme ja osaamisemme yhdistäminen niin, että kykenemme viipymättä tunnistamaan asiakkaan liiketoiminnassaan kohtaamat haasteet, ja tarjoamaan niihin käytännönläheisiä ratkaisuja. Olemme menestyksekkäästi avustaneet asiakkaitamme luonteeltaan erityyppisissä toimeksiannoissa, jotka usein ovat asiakkaan liiketoiminnan kannalta hyvinkin merkittäviä. 

Vahvuutemme on kattavat palvelut ja syvällinen osaaminen

Syvällisen toimialatuntemuksen lisäksi asiantuntijamme ovat erinomaisia lakimiehiä. Palvelumme kattavat kaikki sopimusoikeuteen liittyvät asiat, yritysjärjestelyt, rahoituskysymykset, toimialaa koskevan regulaation, riitojen ratkaisun, kilpailuoikeudelliset asiat sekä immateriaalioikeudet.

Palvelumme toimialalla:
  • Lentokaluston hankinta, rahoitus ja vuokraus
  • Riitojen ratkaisu
  • Toimialan kaupalliset sopimukset
  • Kilpailuoikeus ja regulaatio

Kattavat liikejuridiikan palvelut toimialalla

Asiantuntijatiimimme tukena ovat muiden osaamisryhmiemme asintuntijat seuraavissa oikeudellisissa kysymyksissä:

Ryhmän vetäjinä toimii Paul Briggs, Lontoo.