Info

Bird & Bird on oikea valinta yhteistyökumppaniksi yrityksen liikejuridisissa asioissa etenkin high-tech –aloilla toimiville yrityksille.

Ruotsin toimistomme 75:llä asiantuntijalla on laaja liiketoiminnallinen ja riita-asioiden käsittelyyn liittyvä osaaminen, erityisesti toimialoinaan tietotekniikka, tietoliikenne, media, bio- ja lääkeala sekä lentoliikenne ja avaruusteknologia. 

Kansainvälisenä asianajotoimistona meille on tärkeää, että liiketoimintamme jakautuu kattavasti eri maiden toimistojen välillä. Näin edistämme yhteisten, kansainvälisten menettelytapojen toteutumista, asiakassuhteiden saumatonta jatkumoa sekä tietotaitoa ja parhaita menettelytapoja edistävää yhteistyötä toimistojemme välillä.

Tukholman toimisto avattiin vuonna 2000. Tukholman toimistoa johtaa toimitusjohtaja Hans Svensson.

Ota yhteyttä

Uutiset ja tapahtumatSelaa aikaisempia tapahtumia