Yleistä

Työskentelen senior associate -lakimiehenä Kaupalliset sopimukset -ryhmässämme Helsingissä. Avustan kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme kaupallisiin sopimuksiin ja teknologiaoikeuteen liittyen.

Minulla on kokemusta erilaisten kaupallisten sopimusten laatimisesta, kommentoimisesta sekä neuvottelemisesta, pääpainona erityisesti IT-sopimukset. Olen lisäksi avustanut kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita yritysjärjestelyissä sekä työskennellyt immateriaalioikeusliitännäisten ja teknologialiitännäisten asioiden parissa.

Minulla on liiketoimintakeskeinen ja pragmaattinen lähestymistapa työhöni. Keskityn aina työskentelyssäni olennaiseen ja pyrin löytämään kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja, jotta asiakkaani saavat aidosti lisäarvoa tuottavaa juridista neuvonantoa.

Ennen siirtymistäni Bird & Birdille toimin in-house juristina Suomen suurimmassa finanssiryhmässä keskittyen erityisesti erilaisten IT-sopimusten laadintaan ja neuvotteluun. Olen myös työskennellyt toisessa johtavassa suomalaisessa asianajotoimistossa sekä kansainvälisessä tilintarkastus-, vero-, ja neuvontapalveluita tarjoavassa asiantuntijaorganisaatiossa.

Aikaisemman in-house kokemukseni ansiosta ymmärrän hyvin asiakkaan näkökulman ja vaatimukset erilaisissa juridista neuvonantoa vaativissa hankkeissa. Lisäksi finanssialalla työskentelyn myötä ymmärrän alalla soveltuvan regulaation asettamat vaatimukset erilaisille ulkoistushankkeille.

Valmistuin oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2015. Olen lisäksi valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2018 pääaineina rahoitus (kandidaatti) ja yritysjuridiikka (maisteri). Tällä hetkellä viimeistelen maisterin tutkintoa Hankenilla keskittyen immateriaalioikeudellisiin kysymyksiin.

Työskentelen sujuvasti suomeksi ja englanniksi.
Koulutus

Koulutus

  • OTM Helsingin yliopisto 2015
  • KTM Aalto-yliopisto 2018

Tulevat tapahtumat

Juuri nyt TwoBirds TV:ssä