Yleistä

Työskentelen associate-lakimiehenä yritysjärjestelyt ja yhtiöoikeus -ryhmässämme Helsingissä. Avustan kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme yritysjärjestelyissä sekä yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä. Tämän lisäksi neuvon asiakkaitamme pääomarahastoihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Ennen siirtymistäni Bird & Birdille työskentelin juristina pörssilistatussa sijoituspalveluyrityksessä, jossa päävastuullani oli AIF ja UCITS-rahastojen juridiikka, kuten esimerkiksi rahastorakenteiden suunnittelu, rahastojen perustaminen ja rahastojen sijoituksiin liittyvät transaktiot. Ennen valmistumistani työskentelin toisessa liikejuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa transaktioihin, pääomamarkkinoihin ja sijoitusrahastoihin liittyvien tehtävien parissa.

Olen valmistunut oikeustieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta. Tämän lisäksi minulla on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Minut tunnetaan käytännönläheisestä työotteesta ja omistautumisesta annetuille projekteille. Juristin työssä pyrin keskittymään olennaiseen ja huomioimaan puhtaan oikeudellisen neuvonannon lisäksi asiakkaan liiketoiminnalliset tavoitteet.
Koulutus

Koulutus

  • Oikeustieteiden maisteri, Helsingin yliopisto 2022
  • Kauppatieteiden kandidaatti, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 2019

Juuri nyt TwoBirds TV:ssä