Yleistä

Toimin senior counselina Helsingin toimistomme Riitojen ratkaisu -ryhmässä. Minulla on kattava kokemus haastavien ja laajojen riita- ja rikosasioiden sekä välimiesmenettelyjen menestyksekkäästä hoitamisesta erityisesti informaatioteknologian ja teollisuuden toimialoilla.

Olen hankkinut monipuolista kokemusta toimimalla pitkään asianajajana Bird & Birdillä ja in-house counselina yhdessä maailman johtavista autoteollisuuden alaan kuuluvista pörssiyhtiöstä. Laajan työkokemukseni ansioista minulla on riidan ratkaisua koskevan erityisosaamisen lisäksi näkemystä kehittää ja tukea asiakkaan liiketoimintaa sekä ymmärtää lakipalveluita ostavan asiakkaan tarpeet ja odotukset.

Avustan asiakkaitamme erimielisyyksien ratkomisessa niin yleisissä tuomioistuimissa, hallintotuomioistuimissa, markkinaoikeudessa kuin välimiesmenettelyissä (institutionaaliset ja ad hoc -menettelyt). Olen ansioituneesti avustanut asiakkaitamme viime vuosina muun muassa yritysjärjestelyihin ja eri teollisuuden aloihin liittyneissä sopimusneuvotteluissa ja riitaisuuksissa, esimerkiksi IT-toimituksia, vuokrasuhteita, osake- ja liiketoimintakauppoja, laitevahinkoja, konsultin vastuuta ja rakennusurakoita sekä lukuisia erityyppisiä sopimusrikkomuksia, kiinteistöoikeudellisia ja vahingonkorvausvastuuta koskeneita toimeksiantoja. Näiden ohella olen hoitanut työsuhteisiin liittyneitä riitaisuuksia, kuten työsuhteiden päättämiset, kilpailukielto- ja salassapitovelvoitteiden rikkomiset, sekä avustanut asiakkaitamme eri insolvenssitilanteissa.

Riita-asioiden lisäksi minulla on mittava kokemus talousrikosasioiden hoitamisesta. Olen avustanut useissa tietosuojaloukkauksia ja yrityssalaisuusrikoksia koskevissa toimeksiannoissa. Esimerkkinä mainittakoon, että toimin asianomistajan asiamiehenä Suomen toistaiseksi suurimmassa yrityssalaisuuksia koskeneessa rikosoikeudenkäynnissä. Yrityssalaisuusrikosten ohella olen hoitanut useita arvopaperi-, rahanpesu- ja petosrikoksiin liittyneitä toimeksiantoja sekä ajanut vilpilliseen menettelyyn elinkeinotoiminnassa liittyneitä juttuja markkinaoikeudessa.

Tarjoan asiakkaille harkitsevan, peräänantamattoman ja käytännönläheisen lakimiehen, jonka kanssa on poikkeuksellisen helppo asioida. Toimeksiantoa hoitaessa kehitän yhdessä asiakkaan kanssa parhaan mahdollisen ja kestävän strategian, jonka avulla onnistumme asiakassuhteen hoitamisessa toteuttaen asiakkaan tavoitteita sekä välttäen mahdolliset negatiiviset yllätykset toimeksiannon eri vaiheissa.
Koulutus

Koulutus

  • OTK, Turun yliopisto 2003

Pätevyys

  • Asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 2008

Deal

Bird & Bird avusti MTV Oy:tä isossa tekijänoikeusriita-asiassa

jouluk. 19 2023

Lue lisää

Juuri nyt TwoBirds TV:ssä