Olen tietosuojaan erikoistunut asiantuntija ja neuvon paikallisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme monimutkaisissa yksityisyyden suojaan liittyvissä kysymyksissä.

Vedän Helsingin toimistomme Tietosuoja ja yksityisyyden suoja -ryhmää ja olen yksi Euroopan johtavista tietosuoja-asiantuntijoista. Praktiikkani tarjoaa asiakkaillemme korkeatasoista strategista neuvontaa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä esimerkiksi uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraukseen, sopimusneuvotteluihin, markkinointikampanjoihin ja tietosuojaohjeiden muodostamiseen liittyen. Avustan lisäksi asiakkaitamme laajoissa GDPR-projekteissa, jotka ovat sisältäneet muun muassa globaalien tiedonhallintastrategioiden käyttöönottoa sekä paikallisen tietosuojalainsäädännön mukaisten compliance-ohjelmien kehittämistä.

Työskenneltyäni yli kahdeksan vuotta in-house-juristina useammassa monikansallisessa teknologiayrityksessä, tunnen asiakkaan näkökulman perinpohjaisesti. Ennen siirtymistäni Bird & Birdille vuonna 2016, toimin senior legal counsel -juristina Microsoftin ja Nokian palveluksessa vastaten yritysten tietosuojasta globaalisti esimerkiksi vetämällä Microsoft Mobile Privacy -ohjelmaa. In-house-juristina työskennellessäni toimin asiantuntijana kaikissa tietosuojalakien noudattamista koskevissa asioissa, kuten tietosuojan vaikutusten arvioinnissa, suuntaviivojen laatimisessa sekä tietoturvahäiriöihin reagoinnissa.

Olen ainoa tietosuojajuristi Suomessa, jolla on kahden asianajajaliiton, sekä Suomen että Saksan, jäsenyys. Työskentelen sujuvasti englanniksi, saksaksi ja suomeksi. Asiakkaani ovat usein kansainvälisiä ja hyötyvät näin ollen vahvasta kielitaidostani, kokemuksestani maarajoja ylittävistä toimeksiannoista sekä eurooppalaisista verkostoistani. Olen kansainvälisen IAPP:n (International Association of Privacy Professionals) eurooppalaisen neuvoa-antavan lautakunnan jäsen ja jaan puheenjohtajuuden kokeneille tietosuoja-ammattilaisille tarkoitetussa Cambridge Privacy Forumissa. Olen informaatio-oikeuden dosentti kahdessa eri yliopistossa ja kirjoitan alan tieteellisiin julkaisuihin. Minulle on myönnetty arvostettu IAPP:n Fellow of Information Privacy (FIP) -tunnustus ensimmäisenä Suomessa toimivana juristina.

Olen työssäni innovatiivinen ja kehitän asiakkailleni jatkuvasti heidän tarpeisiinsa räätälöityjä tietosuojatuotteita. Nämä palvelut sisältävät esimerkiksi ulkoistus- ja tukipalveluita sekä erilaisia koulutuspalveluja kuten laki- ja IT-asiantuntijoiden yhdessä vetämiä koulutusohjelmia. Keskityn aina asiakkaan liiketoimintaan ja kehitän praktiikkaani jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Koulutukseni
  • Oikeustieteen tohtori, Helsingin yliopisto 2008
  • Juristisches Staatsexamen, OLG Dresden (Saksa) 2003
  • Juristisches Staatsexamen, Universität Freiburg (Saksa) 2001
Asianajajan pätevyys
  • Asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 2016
  • Koblenz Bar 2016