Olen erikoistunut riitojen ratkaisuun ja välimiesmenettelyihin.

Olen Helsingin toimistomme Riitojen ratkaisu -ryhmän osakas. Toimin oikeudellisena neuvonantajana riidanratkaisuun liittyvissä asioissa monilla eri alueilla, kuten kiinteistöihin, vuokraukseen, rakennusurakoihin, immateriaalioikeuteen, arvopaperimarkkinoihin, rahoitukseen, vahingonkorvauksiin ja julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Olen erikoistunut erityisesti rakentamis- ja vuokrausasioihin, rakennus-, IT- ja muihin projektitoimituksiin liittyviin riitoihin sekä riitojen ennaltaehkäisyyn. Lisäksi avustan asiakkaitamme sopimusasioissa ja erilaisissa liiketoimintaan liittyvissä järjestelyissä. Toimin myös välimiehenä institutionaalisissa ja ad-hoc välimiesmenettelyissä.

Asianajopalveluja arvioiva kansainvälinen julkaisu Chambers and Partners on noteerannut minut yhdeksi Suomen johtavista riitojen ratkaisuun erikoistuneista asianajajista Suomessa.

Minulla on yli viidentoista vuoden kokemus liikehuoneistojen vuokrauksesta. Tiimimme tukee asiakkaitamme päivittäin sopimuksissa, kehittämishankkeissa ja maksukyvyttömyysasioissa liittyen liiketilojen vuokraukseen. Olen ratkaisu- ja liiketoimintakeskeinen. Pyrin aina löytämään ratkaisun, joka palvelee asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Panostan huippulaatuun kaikessa työssäni.

Olen suorittanut OTK-tutkinnon Helsingin yliopistossa ja tuomioistuinharjoittelun Helsingin käräjäoikeudessa 2005–2006. Olen Asianajajaliiton rakennus- ja kiinteistöoikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja ja jäsen IT-oikeuden yhdistyksessä sekä Suomen välimiesoikeusyhdistyksessä. Puhun sujuvasti suomea ja englantia.

Koulutukseni
  • OTK, Helsingin yliopisto 2002
Asianajajan pätevyys
  • Asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 2006