Liikesalaisuuslakia koskeva mietintö julkaistu

10-2017

Liikesalaisuusdirektiiviä toimeenpaneva Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja jättänyt mietintönsä uudeksi liikesalaisuuslaiksi.

Lausuntokierroksen jälkeen lakia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus saattaa vuoden alussa eduskunnan käsiteltäväksi. Laki tulisi voimaan vuoden 2018 alkupuoliskolla. Työryhmän jäsenenä oli toimistomme osakas Tom Vapaavuori, joka on kirjoittanut aiheesta kirjan ”Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset”. Kirja päivitetään lain voimaantulon yhteydessä vastaamaan uutta sääntelyä.