Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset -kirjan toinen painos ilmestyi

02-2016

Asianajaja Tom Vapaavuoren kirjoittamasta "Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset" -kirjasta on ilmestynyt toinen, uudistettu painos. Kirja on ainoa aihetta käsittelevä suomenkielinen perusteos.

Teoksen ensimmäinen, vuonna 2005 ilmestynyt painos on saavuttanut suuren suosion ja on laajasti käytössä niin yrityksissä, asianajotoimistoissa kuin tuomioistuimissakin.

Tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä yrityssalaisuudet ovat tulleet yhä merkittävämmäksi osaksi yhtiön aineetonta pääomaa. Vapaavuoren mukaan yrityksissä on alettu kiinnittämään aiempaa enemmän huomioita yrityssalaisuuksien suojelemiseen, mitä hän pitää hyvänä kehityssuuntana. "Yritys- ja liikesalaisuuksista on tullut yrityksille merkittävä ja luonnollinen osa niiden immateriaalioikeussalkkua", sanoo Vapaavuori. "Työtä on kuitenkin vielä paljon siihen pisteeseen, että kaikilla yrityksillä olisi asianmukainen yrityssalaisuuksien suojeluohjelma. Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset -kirja antaa arvokkaita neuvoja suojeluohjelmaa rakentaville yrityksille sekä muutoinkin yrityssalaisuuksien maksimaaliseksi suojaamiseksi", Vapaavuori jatkaa.

Teoksen kirjoittaja asianajaja, varatuomari Tom Vapaavuori on erikoistunut riitojen ratkaisuun ja sopimusoikeuteen. Hän toimii Bird & Birdin osakkaana, ja johtaa Suomen toimistomme riitojen ratkaisuun erikoistunutta, laajasti sekä kotimaassa että kansainvälisesti tunnustusta saanutta asiantuntijaryhmää.  Vapaavuori on konsultoinut lukuisia suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä yrityssalaisuuskysymyksissä ja hoitanut näihin liittyviä oikeusprosesseja tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä sekä toiminut riidoissa välimiehenä.

Kirjan esipuhe ja sisällysluettelo ovat nähtävillä teoksen julkaisijan Talentumin sivustolla.