Tom Vapaavuori valmistelemaan liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa

10-2016

Työ- ja elinkeinoministeriö on 4.10.2016 päättänyt asettaa työryhmän valmistelemaan liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa. Tarpeelliset lainsäädäntömuutokset laaditaan hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän jäseneksi on valittu toimistomme osakas, asianajaja Tom Vapaavuori.

Tom Vapaavuorella on mittava kokemus yrityssalaisuuksista ja salassapitosopimuksista, joiden parissa hän on tehnyt uraauurtavaa työtä jo lähes kahden vuosikymmenen ajan. Vapaavuori toimii Bird & Birdin osakkaana, ja johtaa Suomen toimistomme riitojen ratkaisuun erikoistunutta, laajasti sekä kotimaassa että kansainvälisesti tunnustusta saanutta asiantuntijaryhmää. Vapaavuori on konsultoinut lukuisia suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä yrityssalaisuuskysymyksissä ja hoitanut näihin liittyviä oikeusprosesseja tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä sekä toiminut riidoissa välimiehenä. Vapaavuoren kirjoittamasta "Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset" -kirjasta ilmestyi toinen, uudistettu painos vuoden 2016 keväällä. Kirja on ainoa aihetta käsittelevä suomenkielinen perusteos, ja laajasti käytössä muun muassa yrityksissä, asianajotoimistoissa kuin tuomioistuimissakin.