Säästöhenkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten tuoton verotus muuttuu vuoden 2020 alusta

 Sami Tuominen, Anna-Riikka Nummi

11-2019

Vuoden 2020 alusta voimaan tulevan tuloverolain muutoksen johdosta säästöhenkivakuutuksen ja kapitalisaatiosopimuksen nojalla saadun tuoton verotus muuttuu. Aikaisemman verotuskäytännön mukaan kyseisistä säästöistä tai sijoituksista tehdyt nostot on katsottu ensisijaisesti pääoman palautukseksi ja vasta viimekädessä saajansa veronalaiseksi tuloksi.

Lakimuutoksen johdosta vakuutussuorituksena, takaisinostoarvona tai muulla nimellä maksetuista suorituksista luetaan maksuvuoden veronalaiseksi tuloksi se suhteellinen osuus, joka maksuhetkellä vastaa jäljellä olevan tuoton osuutta jäljellä olevasta säästömäärästä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tilanteessa, jossa säästöt tai sopimuksen mukaiset sijoitukset ovat tuottaneet voittoa, noston katsotaan aina kohdistuvan osittain myös kertyneeseen tuottoon, joka on saajalleen veronalaista tuloa. Kyseinen muutos koskee myös elinkeinotulona verotettavaa kapitalisaatiosopimuksesta saatavaa tuottoa.

Lainmuutoksen johdosta säästöhenkivakuutuksista ja kapitalisaatiosopimuksista kertyneet tappiot ovat luonnollisella henkilöllä ja kuolinpesällä vähennyskelpoisia veronalaisista pääomatuloista. Edellä mainitut tappiot ovat verotuksessa vähennyskelpoista menoa myös verovelvollisella yhteisöllä.

Säästöhenkivakuutuksista ja kapitalisaatiosopimuksista on mahdollista tehdä nostoja verovapaasti vielä vuoden 2019 aikana. Suosittelemme selvittämään tapauskohtaisesti, kannattaako pääomaa nostaa ennen vuodenvaihdetta ja mitkä eri vaihtoehtojen verovaikutukset ovat. Avustamme mielellämme kyseisessä selvityksessä.