Vuosilomalain muutokset 1.4.2019

Työntekijöiden vuosilomaoikeutta täydennetään 1.4.2019 alkaen täysin uudella käsitteellä, lisäpäivillä. Työnantajan on myönnettävä näitä lisäpäiviä esimerkiksi silloin, kun työntekijä ei sairaudesta johtuvan työstä poissaolon vuoksi ole ansainnut vähintään 24 vuosilomapäivää lomanmääräytymisvuodelta.

Lue lisää siitä, mitä työnantajan tulee huomioida vuosilomalain astuessa voimaan Työoikeusryhmämme laatimasta yhteenvedosta:

Ajankohtaista