Terveydenhoito

Hyödyntämällä ensiluokkaista osaamistamme IT- ja IP-aloilta sekä strategisista kumppanuussopimuksista, autamme asiakkaitamme tarjoamaan nykypäivään haasteita vastaavia terveydenhoitopalveluita ja -tuotteita.

Palvelumme kattavat muun muassa avustamisen verkon kautta toteutetuissa terveydenhoitoprojekteissa, alan strategisissa kumppanuussopimuksissa, ulkoistuksissa ja laajoissa IT-hankkeissa, joissa osaamistamme täydentää asiantuntemuksemme verkkokaupasta, tietosuoja-kysymyksistä ja alan regulaatiosta. Avustamme jatkuvasti terveydenhuoltosektorilla toimivia yrityksiä, mukaan lukien lääketieteellisten laitteiden valmistajat sekä lääke- ja biotieteiden alalla toimivat yritykset.

Asiakkaitamme ovat muun muassa sairaalat, rahoituslaitokset, valtionelimet ja näiden alihankkijat ja muut tahot, jotka tarvitsevat teknologista, regulatiivista ja prosessiosaamistamme tuottaakseen tehokkaampia ja parempia terveydenhuoltopalveluita.

Terveydenhuoltoalaan erikoistuneet asiantuntijamme työskentelevät toimistoissamme ympäri Eurooppaa, Lähi-itää ja Aasiaa. Ryhmällämme on vuosikymmenten kokemus ja syvällinen tuntemus toimialan erityiskysymyksistä.

Ryhmällämme on lisäksi käytännön kokemuksen kautta hankittua osaamista muutosprojektien ja laajojen hankkeiden läpiviemisestä. Ryhmämme jäseniin kuuluu mm. Oxfordin yliopiston alaisessa Saidin kauppakorkeakoulussa laajoista hankekokonaisuuksista opettavia lakimiehiä.

Teemme merkityksekästä työtä. Pelkästään vuoden 2012 aikana olimme mukana haastavissa, taloudellisesti merkittävissä IT-transaktioissa eri puolilla Eurooppaa sekä toimimme julkisen ja yksityisen sektorin innovatiivisten yhteistyöhankkeiden parissa liittyen muun muassa terveydenhoitoalan laitehankintoihin Lähi-idässä.

Ryhmän vetäjinä toimivat Peter Jørgensen ja Ian Edwards. Suomen toimistossa ryhmää vetää Ella Mikkola.

Näytä enemmän Näytä vähemmän

Juuri nyt TwoBirds TV:ssä