Vår kunskap inom IT-området grundar sig i vårt intresse för och långa erfarenhet av affärsprocesser och innovation.

Vi kan erbjuda heltäckande service inom alla juridiska områden som kan vara intressanta för IT-företag eller -användare. Vår långa erfarenhet av och engagemang för IT-marknaden ger våra klienter möjlighet att nå sina affärsmål. Många av världens ledande teknikföretag ser oss om mer än en juridisk rågdivare - som en strategisk partner. 

Vårt team med över 150 specialiserade jurister finns på alla våra kontor i världen. Vi biträder internationella företagsgrupper lokala företag och offentliga verksamheter som behöver internationell högkvalitativ och specialiserad rådgivning i Europa, Asien och Mellanöstern. Vårt engagemang växer också i Afrika, Ryssland och Sydamerika.

Vårt flexibla sätt att leverera juridiska lösningar drivs av en djup förståelse för våra klienters strategiska mål. Nyckelområden är bl.a. strategisk outsourcing och systemimplementering, global och lokal mjukvarudistribution, stöd till snabbväxande och innovativa teknologiföretag, tvistelösning och utveckling av datacenter.

Vi har ett brett fokus när det gäller IT-relaterad juridisk utveckling, bl.a. frågor rörande molntjänster, metodik för agil utveckling, big data, cyber och IT-säkerhet, open source och open data, samt patentskydd av mjukvara.

Våra klienter litar på att vi kan hjälpa dem dra nytta av banbrytande, komplex teknologi för att vara konkurrenskraftiga. Vi hjälper dem att bedöma legala risker och att skydda deras intressen.

Nyligen genomförda projekt