Vår internationella food and beverage-grupp har specialister som kombinerar juridisk expertis med en djup förståelse för dynamiken och möjligheterna inom livsmedelssektorn.


Vi biträder klienter från alla delar av branschen: producenter, biotechföretag, förpackningstillverkare, distributörer, stormarknader och specialiserade detaljister. Vi kan hjälpa till med alla typer av juridiska tjänster som är relevanta för företag inom livsmedels- och dryckessektorn.

Vårt team består av erfarna jurister från samtliga våra kontor i Europa, Asien och Mellanöstern. De har en stor förståelse för branschen och dess utmaningar och dessutom specialistkunskaper inom bl.a. immaterialrätt, konkurrenslagstiftning, tullfrågor, corporate, kommersiell rätt, regulatoriska frågor, reklam, arbetsrätt, skatt och outsourcing.

Vi arbetar proaktivt med våra klienter och förser dem med exakta och praktiska råd inom följande områden:

  • regulatorisk efterlevnad, hälsokrav och märkning
  • patent, varumärken, mönster och affärshemligheter
  • EU-lagstiftning, inklusive konkurrens- och tulllagstiftning
  • internationella investeringar, uppköp och riskkapitaltransaktioner
  • reputation management, produktansvar och försäkring
  • skatt

Vår internationella täckning gör det möjligt för oss att hantera multinationella projekt och frågor samt lämna rådgivning både kring nationell och internationell lagstiftning, regelverk och affärsmetoder. Vi kombinerar vår erfarenhet inom livsmedels- och dryckesbranschen med andra relevanta juridiska specialområden. På det sättet kan vi försäkra dig om en praktisk och heltäckande tjänst oavsett om du arbetar nationellt eller internationellt.

Nyheter & event