Vår internationella verksamhetsgrupp inom detalj- och konsumenthandel bistår några av världens mest välkända varumärken, t.ex. exklusiva detaljhandels- och hushållsproduktsföretag, lyxmärken och livsmedelsföretag. 

Våra drivna detalj- och konsumenthandelsjurister ligger i framkant på marknaden och har förmåga att vägleda våra klienter genom alla utmaningar och möjligheter som uppstår på området. T.ex. inverkan av teknisk utveckling, globalisering, snabbt föränderliga konsumtionsmönster och vikten av att upprätthålla varumärkets rykte.

Vårt team bistår våra klienter inom detalj- och konsumenthandel med strategiska lösningar genom ett komplett utbud av juridiska tjänster, inom t.ex.:

 • Konkurrensrätt
 • Konsumenträtt, inklusive reklam och marknadsföring
 • Bolagsrätt
 • Tvistlösning
 • Teknik och e-handel
 • Varumärkeshantering
 • Franchising, licensiering, distribution och expansionsstrategier
 • HR och arbetsrätt
 • Immateriella rättigheter, inklusive varumärkes-, patent-, och mönsterskydd
 • Personuppgiftsskydd
 • Fastighetsrätt
 • Skatt

Vi bistår våra lyx- mode- och detaljhandelsklienter genom alla steg i produkt- och varumärkeslivscykeln, från design till tillverkning, distribution, marknadsföring, återförsäljning och reklam.

Våra tjänster för livsmedelsklienter täcker alla delar av branschen, från forskning och utveckling till mattillverkning, behandling, bryggning, paketering, buteljering, märkning, marknadsföring, distribution och försäljning.

Nyheter & event