Bird & Birds långsiktiga strategiska fokus har legat på branscher som i stor utsträckning påverkats av teknologi. Detta är tydligit inom områdena media, underhållning och sport. Som en del av en global byrå omgärdad av framstående verksamhetsgrupper inom immaterialrätt, dataskydd, teknologi, tvistlösning och bolagsrätt är våra media-, underhållnings- och sportjurister stolta över den expertkunskap, branschinsikt och förträffliga service vi erbjuder. 

Gruppen består av några drivna sportspecialister som uteslutande arbetar med sportrelaterade ärenden. Som erkänt marknadsledande under flera år har Chambers rankat fyra av våra delägare i toppskiktet bland sportjurister, och vi är för närvarande den enda advokatbyrån som topprankas inom sportjuridik av Chambers UK. 

Inom media anpassar vi oss till det paradigmskifte som våra klienter upplever, genom innovation och förändring. Anspelande på byråns långa tradition av att arbeta globalt med teknologiintensiva företag, fokuserar vi nu på att se till att vi är bäst lämpade att bistå företag genom hela distributionskedjan över hela världen. Oavsett om du är verksam inom tv, film, sociala medier, digital handel, spel, nyheter, sport, data, underhållning, mediateknik eller om du är en rättighetsinnehavare, agentur, talang, finansiär eller varumärkesinnehavare och oavsett om du precis fått en idé eller leder ett globalt företag, tror vi att du kommer uppleva att våra mediaspecialister är ovanligt insiktsfulla och dynamiska. 

Nyheter & event