Bird & Bird är listade i Who’s Who Legal som den ledande internationella advokatbyrån inom Life Sciences. Vi erbjuder rådgivning inom kommersiell rätt, corporate, regulatoriska frågor och immaterialrätt till några av de mest innovativa och dynamiska organisationerna i branschen.

Förutom tekniska juridiska frågor, har vi stor erfarenhet av hela produktlivscykeln inom branschen. Vi kan hjälpa dig med utveckling, finansiering och partnerskap, skydd och utnyttjande av immateriella rättigheter samt i frågor rörande det regulatoriska regelverket. Vi är dessutom ledande inom tvistelösning gällande patentfrågor och har det största teamet i Europa.

Vår verksamhet bygger på övertygelsen att det är viktigt att förstå de tekniska, etiska och affärsmässiga utmaningarna som företag i branschen står inför. För att kunna ge bra och praktiska råd överväger vi dessa aspekter i samarbetet med våra klienter.

Vi arbetar med företag inom bland annat läkemedel, medicinteknik, biotech, universitet och deras spin-off-företag, investorer och riskkapitalistföretag, tillverkare, distributörer och forskningsbolag. Våra styrkor inom området har lett till att vi samarbetar med de 15 främsta bolagen i USA och mer än hälften av de 50 största läkemedelsföretagen i världen. Vi är också kända för vår involvering i många av de största patent- och regulatoriska processerna under senare år.

Vi erbjuder fullservice inom följande områden:

 • Corporate
 • Regulatoriska frågor
 • Licensiering och affärsttransaktioner
 • EU- och konkurrensrätt
 • Immaterialrätt

Vår expertis inkluderar framförallt:

 • Teknologiöverföring
 • Immaterialrättslicensiering och transaktioner
 • Regulatoriska- och sekretessfrågor
 • Konkurrenslagstiftning
 • Forskning- och utvecklingssamarbeten
 • Kliniska prövningar
 • Marknadsföringsfrågor
 • Varumärkes- och patenttvister
 • Produktsäkerhet och ansvar
 • Skiljedomsförfaranden

Vårt erbjudande är heltäckande och vi har goda förutsättningar att vara rådgivare inom många andra teknologier som blir allt viktigare för företag i branschen. Exempelvis samarbetar vår life sciencegrupp ofta med teamen inom IT, dataskydd och e-handel.

Internationella kontaktpersoner: Massimiliano Mostardini, Marc Martens.

Kontakta oss

Nyligen genomförda projekt

Utmärkelser