Som en, över hela världen, erkänt topprankad byrå inom life sciences arbetar vår internationella verksamhetsgrupp med över 50% av världens största läkemedelsföretag. Vi har även den största patenttvistsgruppen i Europa. 

Ökad regelöversyn, prisbild och kostnadstryck, samt snabba förändringar inom genteknik innebär att företag inom life science och sjukvård möter ett växande antal komplicerade juridiska och regulatoriska utmaningar för att bibehålla sin konkurrenskraft.

Vårt multidisciplinära team kan bistå vid alla stadier av levnadscykeln för en life science- och hälsovårdsprodukt eller tjänst. Vi vägleder er vid bildandet, utvecklingen, finansieringen, skyddet och utnyttjandet av immateriella rättigheter samt genom befintliga regelverk. Vi har omfattande erfarenhet av tekniköverföring, IP-licensiering, dataskydd, regulatoriska frågor, konkurrensrätt, R&D-samarbete, klinisk prövning, marknadsföringsupplägg, varumärkes- och patenttvister, offentlig upphandling och produktansvar.

Vi använder Bird & Birds expertis inom IT och IP samt våra strategiska partners för att hjälpa våra klienter att leverera smartare sjukvård. Vårt fokus på projekt inom mobil hälsa, outsourcing och storskalig IT kompletteras av e-handel, dataskydd och regulatoriskt arbete som Bird & Bird åtar sig åt klienter som är verksamma inom detta område.

Vi arbetar med många olika typer av företag t.ex. läkemedels-, bioteknik-, och medicinproduktsföretag, start-ups, finansiella institutioner, sjukhus, myndigheter och deras leverantörer, tillverkare, distributörer, kliniska forskningsorganisationer. Vi intar ett multidisciplinärt förhållningssätt och levererar mer än bara kärnjuridisk rådgivning 

Vårt team bestående av över 240 jurister, runt om världen, specialiserande inom life science och sjukvård erbjuder full service inklusive rådgivning inom följande områden: immateriella rättigheter, bolagsrätt, regulatoriska frågor, licensiering och kommersiella transaktioner, dataskydd, EU- och konkurrensrätt samt arbetsrätt.

Ansvariga för gruppen är Marc Martens i Bryssel och Mark Hilton i London.

Nyheter & event