Våra klienter uppskattar vårt fokus på affärsbehovet och vår känsla för marknadssituationen.

Våra klienter inkluderar affärs- och investmentbanker, fonder och kapitalförvaltare, försäkringsgivare och finansiella mellanhänder, samt olika aktörer som tillhandahåller finansiella konsumenttjänster och -produkter. Vi biträder vid gränsöverskridande tvister, transaktioner, upprättande av kommersiella avtal och frågor om regulatoriska krav.

Jurister från våra kontor i Europa, Mellanöstern och Asien delar kunskap, best-practice och marknadsinformation för att kunna tillhandahålla en internationell och koordinerad tjänst vid gränsöverskridande transaktioner. Vår erfarenhet omfattar ett stort antal gränsöverskridande projekt  avseende bl.a.EU- och konkurrensrätt samt regulatoriska och offentligrättsliga  frågor om personuppgiftsskydd, säkerhetsfrågor, outsourcing, arbetsrätt, fastighetsrätt och skattelagstiftning.

Våra klienter får tillgång till en omfattande transaktionserfarenhet inklusive generell långivning, tillgångsfinansiering, projektfinansiering (inklusive PPP och PFI-transaktioner), retailfinansiering, fastighetsfinansiering samt omstrukturering/insolvens.

Financial Services - Our wide range of transactional experience

Vår expertis inom finansiella tjänster kompletteras med vår marknadsledande styrka inom IT, teknologi, personuppgiftsskydd, immaterialrätt och e-handel. Det ger oss unika insikter i de frågor som rör outsourcing för reglerade institutioner och utvecklingen av digitala bank- och finanstjänster, elektroniska pengar och digitala betalningstjänster.

Nyheter & event