Arbete med förnybar energi och cleantech utgör en del av vårt långsiktiga arbete inom Energy & Utility.

Vi lämnar rådgivning både till den privata och offentliga sektorn i juridiska frågor angående utsläppsrätter, sol- och vindkraftsavgifter, uppdelning av europeiska energitillgångar, skydd av samt värdeoptimering av immateriella tillgångar.

Våra klienter inkluderar sådana som utvecklar eller investerar i projekt och tekniska lösningar som syftar till att lösa de utmaningar som klimatförändring och ökad energiförbrukning innebär. Vi lämnar rådgivning inom en rad juridiska områden, bl.a. M&A, skatt, immaterialrätt, regulatoriska frågeställningar, kommersiella avtal och tvistelösning.

Bland våra klienter finns:

 • Projektutvecklare
 • Markägare
 • Finansiärer, inkluderande banker och private equity-firmor
 • Lokala och nationella myndigheter

Vi rådger företag inom:

 • Vindkraft
 • Solenergi
 • Biomassa
 • Vågkraft
 • Vattenkraft
 • Energi från avfallsförbränning
 • Energidistribution
 • Utsläppsrättigher

Nyligen genomförda projekt

Utmärkelser