Energiområdet förändras mycket snabbt. I stora delar av världen strävar man efter energiproduktion med låga koldioxidutsläpp. Samtidigt ökar energibehovet i industri- och privatsektorn. Tillsammans med den snabba teknikutvecklingen ställer det höga krav på att vi förstår de juridiska och regulatoriska aspekterna det medför. Det har varit vår utgångspunkt när vi satt samman vårt team.

Vårt internationella team arbetar för ett stort antal företag, fondförvaltare, finansiella institutioner och myndigheter involverad i energisektorn. Våra jurister behärskar alla aspekter av förnybar energi, elproduktion, energihandel, el- och gasöverföring samt distribution, klimatförändringar och olje- och gasutvinning.

Du får tillgång till vår djupa branschförståelse med spetskompetens inom energilagstiftning och regelverk, omfattande projekt, företagsfinansiering, utsläppsrätter, miljöfrågor och tvistelösning.

Energi

Utmärkelser

Nyheter & event