Bird & Bird har bred erfarenhet av flygindustrin där vi kombinerar vår juridiska kompetens med utveckling av affärsmässigt hållbara lösningar.

Vi arbetar löpande med ett stort antal företag och branschaktörer inom flygindustrin, bland annat flygbolag, flygplanstillverkare, leasingbolag, finansiärer, marktjänstbolag, flygplatser, service- och underhållsbolag, fraktbolag, försäkringsbolag, helikopteroperatörer, samt researrangörer och -byråer.

Det som är gemensamt för våra flygspecialister på Bird & Birds kontor runt om i världen är ett genuint intresse och engagemang för flygbranschen och dess utveckling.

Vi använder vår kunskap och erfarenhet för att snabbt sätta oss in i våra klienters ärenden och frågeställningar, för att därigenom kunna tillhandahålla praktiska, konkreta och affärsmässigt realistiska råd. Vi ser till att våra klienter erhåller lösningar inom ramen för en rad skiftande samarbeten och transaktioner, ofta i framkant av den teknologiska utvecklingen.

Bredd och djup

Våra specialister följer kontinuerligt den utveckling som sker inom flygindustrin. Vårt arbete innefattar flertalet områden som förekommer inom flygindustrin, exempelvis köp och försäljning av flygplan, finansiering och leasing, ingående av samarbetsavtal, hantering och efterlevnad av komplexa regelverk, samt rådgivning avseende konkurrensrättsliga frågor. Som klient erhåller ni även kompetens i angränsande frågor, såsom hantering av och rådgivning vid immaterialrättsliga frågor.

Vår specialistgrupp besitter särskild kompetens inom följande områden:

Köp, finansiering och leasing av flygplan och helikoptrar

Vi hjälper våra klienter att framgångsrikt hantera alla aspekter av ägarskap, finansiering och leasing av flygplan och helikoptrar. Våra flygspecialister står till tjänst oavsett om det handlar om köp, finansiering, försäljning eller leasing av nya eller begagnade passagerar-, frakt, eller privatplan. Vi är gärna involverade från de första strategiska diskussionerna inför t.ex. en försäljning eller leverans, eller ett återtagande.

Tvistelösning

Vårt team som består av specialister inom process- och skiljeförfaranden hanterar bl. a. kommersiella tvister, internationella och nationella skiljeförfaranden inom flygindustrin. Vi har även stor erfarenhet av att hantera och bemöta myndighetsåtgärder t.ex. i ärenden såsom certifiering av operatörer och upprätthållande av luftvärdighet för flygplan och helikoptrar.

Kommersiella avtal

Vi upprättar, ger råd kring och biträder vid förhandlingar om alla typer av flygrelaterade kommersiella avtal och arrangemang, t.ex. i samband med upprättandet av olika samarbeten/joint ventures och outsourcinglösningar.

Konkurrensrätt och regulatoriska frågor

Vi bistår våra klienter med rådgivning som möjliggör för våra klienter att tillämpa och navigera konkurrenslagstiftningen och det alltmer komplexa regelverk som flygindustrin berörs av. Vi ger våra klienter möjligheten att diskutera och hantera operationella och regulatoriska frågor direkt med oss. Genom detta arbete kan vi erbjuda våra klienter olika utbildningslösningar anpassade till t.ex. ledningen och den operativa personalen. Vi arbetar såväl lokalt som gränsöverskridande i regulatoriska och konkurrensrättsliga frågor.

Vi representerar klienter inför EU-institutioner, nationella konkurrensmyndigheter, domstolar och tillsynsmyndigheter.

En heltäckande lösning

Vårt team stöds av jurister som har annan specialistkunskap relevant inom: