Vår internationella Automotive-grupp täcker samtliga större jurisdiktioner i Europa, Asien och Mellanöstern, med lokal specialistkunskap och närvaro. Vi kan därför erbjuda gedigen erfarenhet och leverera högkvalitativ rådgivning oavsett vilken eller vilka marknader det gäller.

Vi biträder många företag i branschen inklusive fordonstillverkare, distributörer och återförsäljare liksom underleverantörer, logistikföretag och investerare. Vi hanterar samtliga de frågor som uppstår under fordonets livscykel, från design till serieproduktion, försäljning, leverans och slutligen återvinning.

Vår expertgrupp erbjuder hela spektrat av juridisk rådgivning inklusive bl.a. transaktioner, kommersiella avtal, immaterialrätt, myndighetsreglering och konkurrensrätt från kontor i Europa, Asien och Mellanöstern och stöds av vår marknadsledande expertis inom upphandling, outsourcing, konkurrensrätt, teknologi, immaterialrätt och IT.

Vi biträder våra klienter med:
  • garantifrågor
  • import- och exportkontroll
  • produktsäkerhets- och ansvarsfrågor
  • ny design och teknologi
  • alla typer av återkallanden och field actions
  • finansiering och investeringsmöjligheter
  • miljöfrågor såsom hållbarhet, grön upphandling eller eldrift
  • kommersiella avtal som leverantörsavtal för delar och prototyper, logistik- och distributionsavtal

Teknologi är nyckeln till de ökade krav som möter fordonsbranschen avseende trafiksäkerhet, prestanda, miljöegenskaper, komfort, infotainment och kostnadseffektivitet. Byråns fokus på teknologi gör oss därför särskilt väl lämpade som rådgivare till fordonsindustrins olika led.

Vi besitter en grundlig förståelse av fordonsbranschen och förstår den grundläggande dynamiken och vad som driver affärsrelationerna i branschen.

Nyligen genomförda projekt

Nyheter & event