You searched for

1

  1. 28 April 2020
    Ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning
    www.twobirds.com/sv/news/articles/2020/sweden/god-forskningssed-och-provning-av-oredlighet-i-forskning

    Lagen, som trädde i kraft 1 januari 2020, innebär att en ny oberoende nämnd ska pröva misstankar om forskningsfusk. Regelverket tillkom efter forskningsskandaler i sjukvården och innebär bl.a. att forskningshuvudmän ...

Visa engelska resultat