You searched for

68

 1. Generic_icon
  Karin Soderberg
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/k/karin-soderberg

  Jag är biträdande jurist i immaterialrättsgruppen på Bird & Birds Stockholmskontor med särskild inriktning på varumärkesrätt, domännamn, marknadsrätt och ...

 2. Generic_icon
  Kajsa Zenk
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/k/kajsa-zenk

  Som biträdande jurist i vår immaterialrättsgrupp i Stockholm arbetar jag med en stor variation av ärenden, främst inom upphovsrätt och varumärkesrätt.

 3. Generic_icon
  Katarina Ahlberg
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/k/katarina-ahlberg

  Som ansvarig för vår Employment-grupp i Stockholm biträder jag våra klienter inom samtliga delar av arbetsrätten. Jag är också medansvarig för Bird & Birds internationella ...

 4. Generic_icon
  Mårten Willamo
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/m/marten-willamo

  Under mina dryga 20 år inom M&A har jag hjälpt ett stort antal riskkapitalfonder och industriella spelare att tryggt genomföra sina förvärv

 5. Generic_icon
  Mathilda Krook
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/m/mathilda-krook

  Jag är biträdande jurist i Commercial-gruppen, specialiserad inom dataskydd och integritet.

 6. Generic_icon
  Jan Bystrom
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/j/jan-bystrom

  Jag är partner i vår internationella Corporate-grupp här i Sverige. Jag har mer än femton års erfarenhet av att från Stockholm biträda i Nordiska och internationella ...

 7. Generic_icon
  Arvid Bard Bringeus
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/a/arvid-bard-bringeus

  Jag är advokat i byråns tvistelösnings- och IP grupp, med fokus på skiljeförfaranden samt rådgivning i kommersiella och regulatoriska frågor.

 8. Generic_icon
  Anna Gustafsson
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/a/anna-gustafsson

  Jag är biträdande jurist i vår Corporate-grupp och specialiserad inom M&A och allmän bolagsrätt

 9. Generic_icon
  Simon Soderholm
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/s/simon-soderholm

  Jag är senior associate i vår International HR Services-grupp i Stockholm. Jag bistår våra klienter vid löpande arbetsrättsliga frågor samt inom transaktionsarbetsrätt.

 10. Generic_icon
  William Langran
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/w/william-langran

  Jag är verksam inom internationella skiljeförfaranden och tvistemål med särskild expertis inom handels- och investeringsrättsliga tvister. Jag är också medlem i vår nordiska ...

Visa engelska resultat