You searched for

189

 1. Generic_icon
  Jonathan Wikström
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/j/jonathan-wikström

  Jag är biträdande jurist i Corporate-gruppen i Stockholm, där jag bistår klienter med juridisk rådgivning inom bolagsrätt och kontraktsrätt.

 2. Generic_icon
  Elisabeth Zhou
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/e/elisabeth-zhou

  Jag är biträdande jurist i vår Corporate-grupp på Bird & Birds Stockholmskontor.

 3. Generic_icon
  Ersen Bethersen
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/e/ersen-bethersen

  Jag är Counsel i Life Sciences-gruppen och ansvarig för Compliance & Investigations i Sverige. Jag har ett särskilt fokus på vårdsektorn och hjälper företag i hårt reglerade ...

 4. Generic_icon
  Ellen Nordell
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/e/ellen-nordell

  Jag är biträdande jurist i vår Corporate-grupp på Bird & Birds Stockholmskontor.

 5. Generic_icon
  Amanda Lannge
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/a/amanda-lannge

  Jag arbetar som biträdande jurist i fastighetsgruppen och skattegruppen.

 6. Generic_icon
  Rebecca Fassihi
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/r/rebecca-fassihi

  Som biträdande jurist i vår immaterialrättsgrupp i Stockholm, är jag specialiserad på immaterialrätt, med särskilt fokus på varumärken och upphovsrätt, samt media- och ...

 7. Generic_icon
  Staffan Andersson
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/s/staffan-andersson

  Som Senior Skatterådgivare i Skattegruppen i Stockholm specialiserar jag mig på internationell beskattning, hem- och utflyttningar, skattefrågor för ägarledda företag och deras ...

 8. Generic_icon
  Sebastian Westerling
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/s/sebastian-westerling

  Som biträdande jurist i både Corporate- och Commercial-grupperna arbetar jag med industriell och private equity M&A samt ett flertal kommersiella specialistfrågor och avtalsfrågor inom våra ...

 9. Generic_icon
  Sofia Ekeryd
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/s/sofia-ekeryd

  I min roll som biträdande jurist i Corporate-gruppen i Stockholm arbetar jag med nationella och internationella transaktioner, publik och privat M&A samt bolagsrätt.

 10. Generic_icon
  Dasha Arntyr
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/d/dasha-arntyr

  Jag är biträdande jurist i Bird & Birds arbetsrättsgrupp i Stockholm och har en stark internationell bakgrund.

Visa engelska resultat