You searched for

183

 1. Generic_icon
  Staffan Andersson
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/s/staffan-andersson

  Som Senior Skatterådgivare i Skattegruppen i Stockholm specialiserar jag mig på internationell beskattning, hem- och utflyttningar, skattefrågor för ägarledda företag och deras ...

 2. Generic_icon
  Sofia Ekeryd
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/s/sofia-ekeryd

  I min roll som biträdande jurist i Corporate-gruppen i Stockholm arbetar jag med nationella och internationella transaktioner, publik och privat M&A samt bolagsrätt.

 3. Generic_icon
  Dasha Arntyr
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/d/dasha-arntyr

  Jag är biträdande jurist i Bird & Birds arbetsrättsgrupp i Stockholm och har en stark internationell bakgrund.

 4. Generic_icon
  Ola Lidström
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/o/ola-lidstrom

  Jag är delägare i vår internationella Corporate-grupp i Stockholm. Min rådgivning är huvudsakligen inriktad mot kapitalmarknadstransaktioner och offentliga uppköpserbjudanden samt ...

 5. Generic_icon
  Olivia Onwuta
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/o/olivia-onwuta

  Som biträdande jurist i Bird & Birds arbetsrättsgrupp i Stockholm tillhandahåller jag juridisk rådgivning i flera arbetsrättsliga frågor.

 6. Generic_icon
  Ottilia Bostrom
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/o/ottilia-bostrom

  Som Counsel i vårt nordiska arbetsrättsteam bistår jag våra klienter i samtliga arbetsrättsliga frågor, inbegripande pensions- och ersättningsrelaterade frågor. Jag har ...

 7. Generic_icon
  Tanja Tuominen
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/t/tanja-tuominen

  Jag är advokat i vår nordiska fastighetsgrupp. Jag arbetar med fastighetstransaktioner och entreprenadrätt både i Sverige och Finland.

 8. Generic_icon
  Lucas Magnusson
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/l/lucas-magnusson

  Som senior associate i Bird & Birds arbetsrättsgrupp i Stockholm försöker jag alltid tillhandahålla pragmatiska, tydliga och affärsorienterade lösningar på arbetsrättsliga ...

 9. Generic_icon
  Victor Holmberg
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/v/victor-holmberg

  Jag är biträdande jurist i vår Commercial Practice Group i Stockholm. Mitt huvudsakliga arbete går ut på att ge råd till våra kunder i kommersiella legala frågor som uppstår ...

 10. Generic_icon
  Victor Stalblad
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/v/victor-stalblad

  Som senior skattejurist har jag en stor praktisk erfarenhet relaterad till alla slags frågor som rör inkomstskatt och socialavgifter för såväl företag som privatpersoner.

Visa engelska resultat