You searched for

177

 1. Generic_icon
  Jan Byström
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/j/jan-bystrom

  Jag är partner i vår internationella Corporate-grupp här i Sverige. Jag har mer än femton års erfarenhet av att från Stockholm biträda i Nordiska och internationella ...

 2. Generic_icon
  Anna Gustafsson
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/a/anna-gustafsson

  Jag är biträdande jurist i vår Corporate-grupp och specialiserad inom M&A och allmän bolagsrätt

 3. Generic_icon
  Karin Söderberg
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/k/karin-soderberg

  Jag är biträdande jurist i immaterialrättsgruppen på Bird & Birds Stockholmskontor med särskild inriktning på varumärkesrätt, domännamn, marknadsrätt och ...

 4. Generic_icon
  Hanna Jansson
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/h/hanna-jansson

  Jag arbetar som biträdande jurist i vår tvistelösningsgrupp i Stockholm, och hjälper våra klienter i tvister och skiljeförfaranden.

 5. Generic_icon
  Arvid Bard Bringéus
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/a/arvid-bard-bringeus

  Jag är advokat i byråns tvistelösnings- och IP grupp, med fokus på skiljeförfaranden samt rådgivning i kommersiella och regulatoriska frågor.

 6. Generic_icon
  Simon Söderholm
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/s/simon-soderholm

  Jag är senior associate i vår International HR Services-grupp i Stockholm. Jag bistår våra klienter vid löpande arbetsrättsliga frågor samt inom transaktionsarbetsrätt.

 7. Generic_icon
  Victor Stålblad
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/v/victor-stalblad

  Som senior skattejurist har jag en stor praktisk erfarenhet relaterad till alla slags frågor som rör inkomstskatt och socialavgifter för såväl företag som privatpersoner.

 8. Generic_icon
  Carl-Magnus Uggla
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/c/carl-magnus-uggla

  Jag är ansvarig partner för Bird & Birds skatteavdelning i Sverige och har mer än 19 års erfarenhet av svensk och internationell företagsbeskattning.

 9. Generic_icon
  Kajsa Zenk
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/k/kajsa-zenk

  Som biträdande jurist i vår immaterialrättsgrupp i Stockholm arbetar jag med en stor variation av ärenden, främst inom upphovsrätt och varumärkesrätt.

 10. Generic_icon
  Katarina Åhlberg
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/k/katarina-ahlberg

  Som ansvarig för vår Employment-grupp i Stockholm biträder jag våra klienter inom samtliga delar av arbetsrätten. Jag är också medansvarig för Bird & Birds internationella ...

Visa engelska resultat