You searched for

9

 1. 16 April 2020
  Bird & Bird fortsatt ledande inom IP, media, IT och telekom.
  www.twobirds.com/sv/news/articles/2020/sweden/fortsatt-ledande-inom-ip-media-it-och-telekom

  Bird & Bird har återigen blivit rankade som marknadsledare av Legal 500 inom branscherna IT, telekom och IP & media.

 2. 01 October 2020
  Bird & Bird biträder när Tencent investerar i 10 Chambers
  www.twobirds.com/sv/news/articles/2020/sweden/bird--bird-bitrader-10-chambers

  Bird & Bird har biträtt den svenska spelutvecklarstudion 10 Chambers när Tencent gör en betydande investering i bolaget. Investeringen möjliggör 10 Chambers långsiktiga och ambitiösa vision.

 3. 28 April 2020
  Nya regler om företagsbot för stat och kommun i vissa fall. Maxbeloppet höjs till 500 miljoner kronor.
  www.twobirds.com/sv/news/articles/2020/sweden/nya-regler-om-foretagsbot-for-stat-och-kommun-i-vissa-fall

  Den nya lagändringen om företagsbot trädde i kraft den 1 januari 2020 och skärper straffrättsliga sanktioner mot företag. Reglerna innebär att företag nu kan riskera att få böta upp till femhundra (500) miljonerkronor. ...

 4. 28 April 2020
  Högsta domstolen klargör rättsläget; middagsbjudningar till myndighetsföreträdare kan utgöra en otillbörlig förmån d.v.s. muta
  www.twobirds.com/sv/news/articles/2020/sweden/hogsta-domstolen-klargor-rattslaget-otillborlig-forman

  Målet gällde företrädare från intresseorganisationer, som bjudit in företrädare från myndigheter till årliga vår- och julfester. De åtalade friades i tingsrätten men fälldes senare i hovrätten. Högsta domstolen frikände ...

 5. 28 April 2020
  Ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning
  www.twobirds.com/sv/news/articles/2020/sweden/god-forskningssed-och-provning-av-oredlighet-i-forskning

  Lagen, som trädde i kraft 1 januari 2020, innebär att en ny oberoende nämnd ska pröva misstankar om forskningsfusk. Regelverket tillkom efter forskningsskandaler i sjukvården och innebär bl.a. att forskningshuvudmän ...

Visa engelska resultat