You searched for

26

 1. Generic_icon
  Dasha Arntyr
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/d/dasha-arntyr

  Jag är biträdande jurist i Bird & Birds arbetsrättsgrupp i Stockholm och har en stark internationell bakgrund.

 2. Generic_icon
  Ola Lidström
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/o/ola-lidstrom

  Jag är delägare i vår internationella Corporate-grupp i Stockholm. Min rådgivning är huvudsakligen inriktad mot kapitalmarknadstransaktioner och offentliga uppköpserbjudanden samt ...

 3. Generic_icon
  Olivia Onwuta
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/o/olivia-onwuta

  Som biträdande jurist i Bird & Birds arbetsrättsgrupp i Stockholm tillhandahåller jag juridisk rådgivning i flera arbetsrättsliga frågor.

 4. Generic_icon
  Lucas Magnusson
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/l/lucas-magnusson

  Som senior associate i Bird & Birds arbetsrättsgrupp i Stockholm försöker jag alltid tillhandahålla pragmatiska, tydliga och affärsorienterade lösningar på arbetsrättsliga ...

 5. Generic_icon
  Victor Stalblad
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/v/victor-stalblad

  Som senior skattejurist har jag en stor praktisk erfarenhet relaterad till alla slags frågor som rör inkomstskatt och socialavgifter för såväl företag som privatpersoner.

 6. Generic_icon
  Vendela Nilert
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/v/vendela-nilert

  Jag jobbar som biträdande jurist i Commercial-gruppen.

 7. Generic_icon
  Victor Holmberg
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/v/victor-holmberg

  Jag är biträdande jurist i vår Commercial Practice Group i Stockholm. Mitt huvudsakliga arbete går ut på att ge råd till våra kunder i kommersiella legala frågor som uppstår ...

 8. Generic_icon
  Carl-Magnus Uggla
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/c/carl-magnus-uggla

  Jag är ansvarig partner för Bird & Birds skatteavdelning i Sverige och har mer än 19 års erfarenhet av svensk och internationell företagsbeskattning.

 9. Generic_icon
  Caroline Grotenfelt
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/c/caroline-grotenfelt

  Jag är counsel i vår Corporate Practice Group och ansvarig för vår sektorgrupp Retail & Consumer i Sverige. Jag är specialiserad på M&A och bolagsrätt.

 10. Generic_icon
  Karin Tukiainen
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/k/karin-tukiainen

  Som biträdande jurist i commercialgruppen i hjälper jag svenska och internationella klienter med ärenden inom avtalsrätt och dataskydd. Jag är medlem i våra sektorgrupper för ...

Visa engelska resultat