You searched for

26

 1. Generic_icon
  Jan Bystrom
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/j/jan-bystrom

  Jag är partner i vår internationella Corporate-grupp här i Sverige. Jag har mer än femton års erfarenhet av att från Stockholm biträda i Nordiska och internationella ...

 2. Generic_icon
  Simon Soderholm
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/s/simon-soderholm

  Jag är advokat i vår International HR Services-grupp i Stockholm. Jag bistår våra klienter vid löpande arbetsrättsliga frågor samt inom transaktionsarbetsrätt.

 3. Generic_icon
  Katarina Åhlberg
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/k/katarina-ahlberg

  Som ansvarig för vår Employment-grupp i Stockholm biträder jag våra klienter inom samtliga delar av arbetsrätten. Jag är också medansvarig för Bird & Birds internationella ...

 4. Generic_icon
  Mårten Willamo
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/m/marten-willamo

  Under mina dryga 20 år inom M&A har jag hjälpt ett stort antal riskkapitalfonder och industriella spelare att tryggt genomföra sina förvärv

 5. Generic_icon
  Jonathan Wikström
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/j/jonathan-wikström

  Jag är biträdande jurist i Corporate-gruppen i Stockholm, där jag bistår klienter med juridisk rådgivning inom bolagsrätt och kontraktsrätt.

 6. Generic_icon
  Joel Tholin
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/j/joel-tholin

  Jag jobbar som biträdande jurist vid Bird & Birds Stockholmskontor och rådger i mitt arbete såväl nationella som internationella klienter i en rad kommersiella, immaterialrättsliga, IT- och ...

 7. Generic_icon
  Elisabeth Zhou
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/e/elisabeth-zhou

  Jag är biträdande jurist i vår Corporate-grupp på Bird & Birds Stockholmskontor.

 8. Generic_icon
  Amanda Lannge
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/a/amanda-lannge

  Jag arbetar som biträdande jurist i fastighetsgruppen och skattegruppen.

 9. Generic_icon
  Staffan Andersson
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/s/staffan-andersson

  Som Senior Skatterådgivare i Skattegruppen i Stockholm specialiserar jag mig på internationell beskattning, hem- och utflyttningar, skattefrågor för ägarledda företag och deras ...

 10. Generic_icon
  Sofia Ekeryd
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/s/sofia-ekeryd

  I min roll som biträdande jurist i Corporate-gruppen i Stockholm arbetar jag med nationella och internationella transaktioner, publik och privat M&A samt bolagsrätt.

Visa engelska resultat