You searched for

180

 1. Generic_icon
  Jan Bystrom
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/j/jan-bystrom

  Jag är partner i vår internationella Corporate-grupp här i Sverige. Jag har mer än femton års erfarenhet av att från Stockholm biträda i Nordiska och internationella ...

 2. Generic_icon
  Simon Soderholm
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/s/simon-soderholm

  Jag är advokat i vår International HR Services-grupp i Stockholm. Jag bistår våra klienter vid löpande arbetsrättsliga frågor samt inom transaktionsarbetsrätt.

 3. Generic_icon
  Katarina Ahlberg
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/k/katarina-ahlberg

  Som ansvarig för vår Employment-grupp i Stockholm biträder jag våra klienter inom samtliga delar av arbetsrätten. Jag är också medansvarig för Bird & Birds internationella ...

 4. Generic_icon
  Mårten Willamo
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/m/marten-willamo

  Under mina dryga 20 år inom M&A har jag hjälpt ett stort antal riskkapitalfonder och industriella spelare att tryggt genomföra sina förvärv

 5. Generic_icon
  Martin Folke
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/m/martin-folke

  Som partner på Stockholmskontoret biträder jag framförallt start-ups och tillväxtbolag som söker venture captial-finansieing, liksom VC-fonder som investerar i och finansierar start-ups.

 6. Generic_icon
  Jonathan Wikström
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/j/jonathan-wikström

  Jag är biträdande jurist i Corporate-gruppen i Stockholm, där jag bistår klienter med juridisk rådgivning inom bolagsrätt och kontraktsrätt.

 7. Generic_icon
  Joel Tholin
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/j/joel-tholin

  Jag arbetar på Bird & Birds Stockholmskontor och bistår i mitt arbete såväl nationella som internationella klienter i diverse immaterialrättsliga, IT- och dataskyddsrelaterade frågor.

 8. Generic_icon
  Erik Myrberg
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/e/erik-myrberg

  Jag arbetar som biträdande jurist i vår Commercial-grupp i Stockholm och bistår klienter med att upprätta och förhandla avtal, främst inom områdena IT, outsourcing och dataskydd.

 9. Generic_icon
  Ellen Kihlstrom
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/e/ellen-kihlstrom

  Jag är biträdande jurist i Commercial-gruppen i Stockholm och bistår såväl lokala som internationella klienter i diverse frågor rörande kommersiella avtal och regelefterlevnad.

 10. Generic_icon
  Alrik Runesson
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/a/alrik-runesson

  Jag är biträdande jurist på Bird & Bird Stockholmskontor och arbetar huvudsakligen med tvistlösning.

Visa engelska resultat