You searched for

189

 1. Generic_icon
  Jan Byström
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/j/jan-bystrom

  Jag är partner i vår internationella Corporate-grupp här i Sverige. Jag har mer än femton års erfarenhet av att från Stockholm biträda i Nordiska och internationella ...

 2. Generic_icon
  Arvid Bard Bringéus
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/a/arvid-bard-bringeus

  Jag är advokat i byråns tvistelösnings- och IP grupp, med fokus på skiljeförfaranden samt rådgivning i kommersiella och regulatoriska frågor.

 3. Generic_icon
  Simon Söderholm
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/s/simon-soderholm

  Jag är biträdande jurist i vår International HR Services-grupp i Stockholm. Jag bistår våra klienter vid löpande arbetsrättsliga frågor samt inom transaktionsarbetsrätt.

 4. Generic_icon
  Ottilia Boström
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/o/ottilia-bostrom

  Som Counsel i vårt nordiska arbetsrättsteam bistår jag våra klienter i samtliga arbetsrättsliga frågor, inbegripande pensions- och ersättningsrelaterade frågor. Jag har ...

 5. Generic_icon
  Carl-Magnus Uggla
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/c/carl-magnus-uggla

  Jag är ansvarig partner för Bird & Birds skatteavdelning i Sverige och har mer än 19 års erfarenhet av svensk och internationell företagsbeskattning.

 6. Generic_icon
  Katarina Åhlberg
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/k/katarina-ahlberg

  Som ansvarig för vår Employment-grupp i Stockholm biträder jag våra klienter inom samtliga delar av arbetsrätten. Jag är också medansvarig för Bird & Birds internationella ...

 7. Generic_icon
  Mårten Willamo
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/m/marten-willamo

  Under mina dryga 20 år inom M&A har jag hjälpt ett stort antal riskkapitalfonder och industriella spelare att tryggt genomföra sina förvärv

 8. Generic_icon
  Mathilda Krook
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/m/mathilda-krook

  Jag är biträdande jurist i Commercial-grupp, specialiserad inom dataskydd och integritet.

 9. Generic_icon
  Ola Lidström
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/o/ola-lidstrom

  Jag är delägare i vår internationella Corporate grupp i Stockholm. Min verksamhet är huvudsakligen inriktad mot kapitalmarknadstransaktioner och offentliga uppköpserbjudanden samt finansiell ...

 10. Generic_icon
  Victor Stålblad
  www.twobirds.com/sv/our-lawyers/v/victor-stalblad

  Som senior skattejurist har jag en stor praktisk erfarenhet relaterad till alla slags frågor som rör inkomstskatt och socialavgifter för såväl företag som privatpersoner.

Visa engelska resultat