Översikt

Luxemburg är en viktig jurisdiktion för många av våra klienter. Här finns EU-domstolen där våra jurister regelbundet representerar klienter i fall rörande konkurrensrätt, immaterialrätt och EU-lagstiftning. Det är även säte för den enhetliga patentdomstolens (UPC) överinstans samt registrat. Skapandet av ett europeiskt enhetligt patent och UPC innebär den mest omfattande och betydande förändringen av patentlagstiftningen i Europa på 40 år.

Öppnandet av kontoret i Luxemburg innebär att Bird & Bird har den bredaste täckningen av patenträttsexperter i de länder där UPC inledningsvis kommer gälla. Våra jurister finns, utöver i Luxemburg, i 12 av domstolens 16 lokala, regionala och centrala avdelningar. Vårt team kan dessutom hantera förfaranden vid de fyra övriga avdelningarna.

Som ledande i Europa inom patenträtt (t.ex. har Managing IP utnämnt oss till IP Law Firm of the Decade - Europe och PLC Which Lawyer: Super League utsåg oss till världsledande inom immaterialrätt) hjälper vi våra klienter att förstå hur förändringarna kommer att påverka befintliga patentportföljer, patentlicenser och licensstrategier och hur man kan se över rutiner för att säkerställa en maximering av det kommersiella värdet under den nya regleringen.

Luxemburg spelar också en viktig roll inom bank- och finansvärlden, effektiva bolagsstrukturer och privat skatteplanering. Våra jurister arbetar regelbundet med klienter i Luxemburg som investerar över hela Europa och vi har ett utvalt nätverk av byråer som bistår oss i specifika aspekter av luxemburgsk lagstiftning.

För mer information kontakta gärna Paul Hermant. För frågor angående UPC kontakta Morag Macdonald eller Wouter Pors; för bank- och finansfrågor, Stefano Febbi.