Översikt

Sedan starten 2011 har vi byggt upp en specialiserad närvaro i Mellanöstern, med en tydlig sektorinriktad strategi och ett team av branschexperter.

Vårt team har en ingående förståelse för regionens lagar, affärsseder och bruk, och dess viktigaste industrier. Genom våra kontor i Abu Dhabi och Dubai erbjuder vi innovativ affärsjuridisk rådgivning till lokala, regionala och internationella klienter med ett särskilt fokus på de branscher som är viktiga för utvecklingen av regionen.

Vi är en internationell advokatbyrå som erbjuder en unik service till våra klienter i Mellanöstern i branscher där immaterialrätt, teknik och reglering driver förändring. Att hitta möjligheter att använda teknik och innovation som leder till positiv ekonomisk och social transformation utgör själva kärnan i vad vi gör.

Vi erbjuder rådgivning inom bl.a. bank & finans, bolagsrätt & transkationer, kommersiell affärsjuridik, franchising, immaterialrätt, privacy & data protection och fastighetsrätt. Vi erbjuder omfattande företagsrådgivning inom följande branscher: Aerospace, Defence & Security; Aviation; Energy & Utilities; Life Sciences & Healthcare; Media, Entertainment & Sport; Retail & Consumer; Technology & Communications.

Vi arbetar också inom andra viktiga branscher i regionen, som Education; Food & Beverage; Hospitality & Tourism; Infrastructure; och Luxury, Fashion & Retail.

Vi förstår den större strategiska bilden och hur juridiken knyter an till olika områden inom ett företag. Den förståelsen, i kombination med ett nytt, kreativt sätt att tänka och en djup branscherfarenhet gör det möjligt för oss att upptäcka möjligheter inom en verksamhet som kan bidra till effektivisering.

Vi har goda förutsättningar att erbjuda våra klienter lokal expertis i ett globalt sammanhang. Vår internationella räckvidd gör det möjligt för oss att hantera multinationella projekt och frågor, liksom att lämna rådgivning i förhållande till lokala och internationella lagar, riktlinjer och affärsseder. Som ett komplement till våra tjänster arbetar vi också med välrenommerade lokala företag i regionen.

Kontor