Norden

Översikt

Med kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Århus har vi en täckning av Norden som ingen annan fullt integrerad advokatbyrå kan erbjuda.

I Norden finns en högutbildad och rörlig arbetskraft där innovativa verksamheter drivs av personer från de ledande universiteten och forskningsinstituten i norra Europa. Tack vare låga startavgifter och en förmånlig entreprenörskultur är Sverige, Danmark och Finland bland de bästa länderna i EU att starta sin verksamhet i.

 Under de dryga tio år vi har varit verksamma i Norden så har vi arbetat med bolag inom alla Bird & Birds fokusbranscher och biträtt många av de främsta företagen i regionen. Eftersom Norden ligger i framkant inom digitalteknik och internetbaserade tjänster har vi särskilt god juridisk insikt för just de områdena.

Vi står ut på den nordiska marknaden i egenskap av att vara den enda fullt integrerade, internationella byrån. Våra 130 jurister är utspridda på fyra kontor vilket gör det möjligt för oss att kombinera våra resurser och erbjuda gränsöverskridande tjänster i ärenden som spänner sig över flera regioner. I tillägg till våra egna kontor har vi även väl etablerade samarbeten med byråerna Arntzen de Besche, Simonsen Vogt Wiig och Selmer i Norge, liksom goda kontakter på Island.

Jori Taipale är ansvarig delägare för den nordiska regionen. Han arbetar tillsammans med en Nordic Cooperation Group som består av fler representanter med ansvar för varsitt land, Jaakko Hietala (Finland), Hans Svensson (Sverige) och Jesper Langemark (Danmark), samt Mårten Willamo, Katarina Åhlberg och Henrik Bergström (Sverige), Maisa Nikkola (Finland) och Søren Narv Pedersen (Danmark).

Kontakta oss

Jori Taipale

Partner, Head of Nordic Region
Finland

Ring mig på: +358 (0)9 622 6670

Jaakko Hietala

Managing Partner
Finland

Ring mig på: +358 (0)9 622 6670
Jesper Langemark

Jesper  Langemark

Managing Partner
Danmark

Ring mig på: +45 22 26 20 02

Hans Svensson

Co-Managing Partner
Sverige

Ring mig på: +46 (0)8 506 320 00

Mårten  Willamo

Co-Managing Partner
Sverige

Ring mig på: +46 (0)8 506 320 00

Se alla resultat