Vårt internationella team är rådgivare till företag i hela världen när det gäller internationella transaktioner och distributionsärenden. På samma sätt som de andra juristerna på byrån är vi specialiserade på högteknologiska och kunskapsintensiva branscher.

Du får tillgång till vårt internationella och helt integrerade team med lång erfarenhet av att hjälpa klienter upprätta skattemässigt fördelaktiga inköps- och leverantörssystem. Vi kan erbjuda en bred geografisk räckvidd, med specialister i hela Europa och på ett antal nyckelmarknader inklusive Singapore, Hong Kong och Abu Dhabi.

Våra jurister företräder regelbundet klienter i EU:s och nationella domstolar. Vi bidrar också med specialistkunskap i frågor gällande WTO Information Technology Agreement för IT- och telekomprodukter och biträder med rådgivning i patent- och teknologitvister.

Vi kan erbjuda expertis inom:

  • Export och importkontroll
  • Avgiftsbaserade och avgiftsfria handelshinder
  • Ursprungslandsfrågor
  • Tulltaxering och evaluering
  • Livsmedels- och produktsäkerhet
  • Paketering och etikettering
  • Dual use-produkter och teknologier

Om du är intresserad av att veta mer kontakta David Nilsson i Stockholm.

Nyligen genomförda projekt