Vår skattegrupp är en av Sveriges största på området självrättelse och vi har sedan 2009 framgångsrikt hjälpt ett stort antal klienter med omprövning och rättelse av tidigare inkomstdeklarationer. Om du har oredovisade tillgångar utomlands, i t.ex. Schweiz eller Luxemburg, kan vi hjälpa dig att undvika skattetillägg eller ett eventuellt åtal för skattebrott genom att göra en frivillig rättelse.

Om självrättelse

  • Den som gör en självrättelse 2014 och redovisar sina utländska inkomster får betala skatt för inkomståren 2008 och framåt. (Skatteverket har en teoretisk möjlighet att eftertaxera 10 år, den s.k. 10-årsregeln, kontakta oss för mer information.)
  • Det är sällan den tillkommande skatten överstiger 5 procent av kapitalet utomlands. I flertalet fall har våra klienter, efter en självrättelse, fått pengar tillbaka på skatten.
  • Särskilda och mer komplicerade frågor uppkommer om kapitalet utomlands är placerat i en stiftelse (stiftung, establishment) eller trust.
  • Om kapitalet finns i ett utländskt bolag i skatteparadis, ett s.k. CFC-bolag, kan också en del komplicerade frågor uppstå. Den tillkommande skatten kan också bli högre i dessa fall.

Genom ett väl utvecklat verktyg kan vi hantera den ofta mycket omfattande mängden av information som lämnas av de utländska bankerna. Ett gott och nära samarbete med Skatteverket underlättar också vårt arbete med självrättelser och det hör till undantagen att Skatteverket ifrågasätter de uppgifter vi lämnar in.