Skatt

Översikt

Vår skattegrupp erbjuder en heltäckande internationell service. Kombinationen av god lokal kännedom, Bird & Birds branschfokus och engagemanget för våra klienters affär gör oss unika.

Våra skattejurister har ett nära internt samarbete såväl nationellt som internationellt, vilket gör att vi kan ge rådgivning utan hinder av geografiska och kulturella skillnader.

Vårt branschfokus och vår långa erfarenhet gör att vi kan ge dig praktisk och tydlig skatterådgivning oavsett vad det gäller och var det gäller.

Som en av ett fåtal advokatbyråer i världen erbjuder vi ett internationellt nätverk av rådgivare inom mervärdesskatt och indirekt skatt.

Vi tillhandahåller:

  • internationell skatteplanering
  • skatteeffektiv bolagsstrukturering
  • fastighetsstrukturer
  • omstruktureringar
  • förvärvsstrukturer
  • skatteprocesser
  • internprissättningsfrågor
  • incitamentsprogram
  • frivilliga rättelser och överväganden inför dessa

Nyligen genomförda projekt

Kontakta oss

Mathew Oliver

Partner
Storbritannien

Ring mig på: +44 (0)20 7415 6000
Andy Brown

Andy Brown

Partner (non-solicitor)
Storbritannien

Ring mig på: +44 (0)20 7415 6000

Willem Bongaerts

Partner
Nederländerna/Luxemburg

Ring mig på: +352 26 005 638

Se alla resultat