Vår skattegrupp erbjuder en heltäckande internationell service. Kombinationen av god lokal kännedom, Bird & Birds branschfokus och engagemanget för våra klienters affär gör oss unika.

Våra skattejurister har ett nära internt samarbete såväl nationellt som internationellt, vilket gör att vi kan ge rådgivning utan hinder av geografiska och kulturella skillnader.

Vårt branschfokus och vår långa erfarenhet gör att vi kan ge dig praktisk och tydlig skatterådgivning oavsett vad det gäller och var det gäller.

Som en av ett fåtal advokatbyråer i världen erbjuder vi ett internationellt nätverk av rådgivare inom mervärdesskatt och indirekt skatt.

Vi tillhandahåller:

  • internationell skatteplanering
  • skatteeffektiv bolagsstrukturering
  • fastighetsstrukturer
  • omstruktureringar
  • förvärvsstrukturer
  • skatteprocesser
  • internprissättningsfrågor
  • incitamentsprogram
  • frivilliga rättelser och överväganden inför dessa

Nyheter & event