Vårt team hjälper nationella och internationella företag, banker, finansiella institutioner och en lång rad andra organisationer att optimera sina kontakter med myndigheter och nationella, regionala eller lokala regeringar.

Vi biträder både globala etablerade företag och nya aktörer i frågor kring den senaste utvecklingen inom regulatoriska frågor och konkurrensrätt.

Vi kan hjälpa dig med förberedelser inför regulatoriska förändringar, kontakter med myndigheter och om möjligt med att få till stånd ändringar i regulatoriska regelverk eller förtydliganden. Vi lämnar rådgivning kring licensieringsfrågor, affärsstrategier med hänsyn till regulatoriska krav och myndigheters tillvägagångssätt, både på EU- och nationell nivå i Europa och Asien. Vi företräder också klienter i regulatoriska och konkurrensrättsliga utredningar som utförs av EU och nationella myndigheter.

Vårt förhållningssätt bygger på en kombination av förståelse för det legala och regulatoriska systemet och ett utpräglat praktiskt och kommersiellt fokus. Vi ger tydliga förklaringar i komplexa frågor, tillvaratar och försvarar dina intressen och skapar värde för din verksamhet.

Vi erbjuder expertis inom följande områden:

  • Auktoriserings- och licensieringsförfaranden
  • tillsynsrättigheter
  • marknadetablering
  • parallellimport
  • prissättningspolicies
  • forskning och utveckling
  • produktreglering och godkännande
  • produktutveckling/design