Vårt internationella team erbjuder specialistrådgivning inom ett brett spektrum av fastighetstransaktioner till nationella och internationella fastighetsbolag, investerare, banker och offentliga institutioner.

Vi lämnar regelbundet rådgivning i internationella transaktioner. Vårt arbete bygger på kontinuerliga relationer. Vi har tillgång till och engagerar den specialistkompetens som krävs för att genomföra transaktionernas steg.

En stor del av vårt arbete är multinationellt och spänner över ett flertal olika juridiska områden. Våra jurister har kunskap och specialistkompetens inom fastighetsområdet. Beroende på transaktionens struktur arbetar vi i nära samarbete med våra jurister inom skatt, finansiering, corporate, outsourcing och tvistelösning.

En av våra styrkor är teamwork. Vi är stolta över vår förmåga att samarbeta framgångsrikt med såväl klienter som andra inblandade såsom värderare, lantmätare och andra rådgivare.

Även om klienter förlitar sig på vår juridiska specialistkompetens glömmer vi inte att juridiska kunskaper bara är ett medel för att nå målet. Vårt fokus är alltid att få avslut, att tillvarata våra klienters intressen bringa klarhet, skapa trygghet och få rätt perspektiv på klientens frågeställning.

Vi erbjuder specialistkunskap inom följande områden:

  • fastighetsinvestering
  • fastighetsfinansiering
  • fastighetsfonder
  • fastighetsskatt
  • tvistelösning
  • insolvens
  • konstruktion
  • miljöfrågor och planering

Nyheter & event