Vår internationella grupp för personuppgifter och dataskydd är rådgivare till företag och organisationer i hela världen. Teamet är topprankat av de ledande juridiska rankinginstituten och har lång praktisk erfarenhet vilken inkluderar arbete på dataskyddsmyndigheter.

Vi kan hjälpa dig att genomföra globala strategier och målsättningar samtidigt som vi guidar dig genom den snårskog av lokala regelverk som ännu bjuder på utmaningar inom dataskyddsområdet. Vår rådgivning är korrekt, tydlig, pragmatisk och affärsorienterad.

Vårt förhållningssätt är pragmatiskt: förutom att ge våra klienter rådgivning om vad lagen säger, föreslår vi även praktiska lösningar. Vi har tillhandahållit personuppgiftsrådgivning till ett stort antal klienter under många år. Vi använder denna praktiska erfarenhet av hur andra företag och organisationer arbetar med personuppgiftsfrågor för att ytterligare förenkla våra klienters verksamhet.

Insikt i myndigheters syn på dataskydd är avgörande för att förstå tillsynsprocesser och risker med att inte följa regelverken. Många av våra jurister har arbetat på lokala myndigheter och upprätthåller nära relationer med dem. Vi arbetar ofta tillsammans med relevanta myndigheter när det är gynnsamt för våra klienter.

Vi hjälper bland annat till med:

  • Rådgivning kring säkerhetsöverträdelser och upprättande av policies
  • Internationella complianceprojekt såsom implementering av Binding Corporate Rules och hantering av gränsöverskridande dataöverföring
  • Rådgivning kring åtal och överträdelser samt inspektioner på plats hos klienter.
  • Genomförande av revisioner, konsekvensbedömningar och utbildning av personal
  • Lobbying gentemot Datainspektion, andra myndigheter och lagstiftande organ

Nyheter & event