Vårt topprankade outsourcingteam erbjuder rådgivning inom hela teknologi- och affärsprocessområdet i Europa, Mellanöstern och Asien.


Med över 20 års erfarenhet har vi arbetat med några av de mest komplexa och innovativa outsourcingtransaktionerna i världen. Vårt team är internationellt och helt integrerat vilket ger dig en unik resurs för globala och pan-europeiska transaktioner.

Vi är rådgivare åt våra klienter under hela outsourcingprocessen - från upprättandet av det initiala avtalet, förvärsprocessen, avtalsförhandling, till implementeringen. Vi har lång erfarenhet av rådgivning kring avtalshanteringsfrågor, omförhandling och exitplanering.

Bland våra outsourcingklienter finns bland annat företag i högteknologiska branscher, myndigheter och ledande outsourcingleverantörer.

Nyligen genomförda projekt