Tillsynsmyndigheter runt om i världen samordnar i allt större utsträckning sin regulatoriska monitorering. Med detta växer trycket på verksamheters compliance och riskhantering blir allt viktigare.

Vår internationella Compliance & Investigations-grupp hjälper till att navigera rätt i regelverket och de juridiska frågeställningarna som uppstår. I teamet finns tidigare internrevisorer, compliance officers, bolagsjurister och erkända experter som förstår hur globala verksamheter fungerar och vad som krävs för fungerande en compliance. Om en utredning är aktuell tillhandahåller vi snabb återkoppling och praktiska råd för att hantera en potentiell skada och minimera störning av verksamheten.

Utöver att bistå i frågor kring compliance och utredningar har vi utvecklat att antal verktyg som kan hjälpa till att skydda din verksamhet. Inom ramen för vårt biträde erbjuds unika systemstöd, som innehåller alla våra innovativa digitala verktyg, däribland CyberBox, en one-stop-shop för alla dina behov inom cybersecurity; Oxygy, vår management konsult-verksamhet, som kan bistå med ett komplett Compliance Implementation-program och som gör det möjligt att framhäva ett fungerande Compliance-program som en konkurrensfördel; samt vår Dawn Raid App. Vi kan även erbjuda skräddarsydda utbildningar för din verksamhets specifika behov.

Vårt erfarna team kan erbjuda bl.a. följande:

 • Oberoende utredningar och gap-analyser
 • Kartläggning och genomlysning av misstänkta problemverksamheter
 • Anti-korruption och arbete mot oegentligheter
 • Konkurrensrätt / gryningsräder och eftergiftsansökningar avseende karteller
 • Penningtvätt (AML) och Anti-terror finansiering (CFT)
 • Internationell rättvis handel och beivrande av modernt slaveri/barnarbete
 • Visselblåsning och uppförandekoder
 • Dataskydd och informationssäkerhet
 • Antidiskriminering och Sociala medier
 • Brottsutredningar och åtal
 • Compliance-stöd för styrelse
 • Framtagande av ramverk för t.ex. kontrollfunktioner
 • Framtagande av styrdokument
 • M&A-kontroll av complianceprogram
 • Kvalificerad rådgivning vid samtal med tillsynsmyndigheter.

Om du vill veta mer om vår Compliance & Investigations-expertis, kontakta Ersen Bethersen 


Videos

Tillsammans med associate Hanna Jansson reder Ersen Bethersen ut begreppen och tydliggör vad nya lagens krav innebär:

• Vad som ska ingå i ett visselblåsarsystem?
• Best practices för visselblåsning; vad ska man tänkta på för att hantera anmälningar på bästa sätt.
• Vilka risker uppstår vid bristfällig implementering?


Nyheter & event