Vårt team arbetar för ett stort antal klienter från en mängd branscher, både arbetsgivare och individer. Vi täcker in frågeställningar som innehåller alla aspekter av nationell och internationell arbetsrätts-lagstiftning. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt bland alla de lagar och regelverk som är aktuella. Juridiken inom området förändras snabbt och kan vara både komplex och förvirrande. Vårt mål är att hjälpa dig att minimera risker och maximera möjligheter genom att ge specifika och affärsmässigt kloka råd.

Vi har också ett dedikerat team som fokuserar på jämställdhets- och diskrimineringsfrågor. Vi tar hand om de tvister som kan uppstå men bistår också med rådgivning som förhindrar att ärenden går till domstol i framtiden.

I oss kan du förvänta dig att få en aktiv partner som kommunicerar på ett tydligt sätt och har ett tydligt fokus på dina individuella affärsmål. Vi erbjuder juridiskt grundade strategier för din verksamhet, inte bara svar på specifika, juridiska frågeställningar.

Vi erbjuder specialistkunskap inom följande områden:

  • standardiserade policydokument för arbetsgivare inkludsive disciplinära åtgärder, konsultavtal, anställningsavtal och personalhandböcker.
  • rådgivning kring uppsägning, kollektivavtal, skydd av affärshemligheter genom restriktioner och sekretessavtal. 
  • avtalsförhandlingar när en arbetsgivare vill anställa eller säga upp personal
  • rättsliga åtgärder som t.ex. förelägganden för att skydda en verksamhet
  • hantering av de arbetsrättsliga frågor som uppstår i affärstransaktioner eller omorganisationer, inklusive outsourcings, både på lokal och internationell nivå
  • hantering av krav från arbetstagare i arbetsdomstolen och högre instanser