Vårt team inom Incentives and Benefits hjälper multinationella och privata företag att ta fram skattemässigt fördelaktiga ersättningsformer för nyckelkompetenser och chefer.

Vi är väl medvetna om dagens behov av välutvecklade incitament för chefer och ledare så att de på sikt kan leverera värde för aktieägarna. Vi kan hjälpa dig att ta fram och implementera rätt ersättnings- och incitamentsprogram kopplade till interna KPI:er och marknadsmål.

Våra teammedlemmar kombinerar kunskaper inom bolagsstyrning, skatterätt, värdepapper, finansiella tjänster, bolags- och arbetsrätt och har erfarenhet från ledande konsultfirmor inom incitament, revisionsbyråer och advokatbyråer.

Vi har specialistkunskap inom:

• Chefs- och delägarskaps- program och andra former av löne- eller aktiebaserade belöningssystem
• Inledande strukturering, utformning och implementering
• Rådgivning kring registrering, rapportering, beskattning och compliancefrågor
• Internationella arrangemang inklusive komplexa flerlandsupplägg för utlandsstationerad arbetskraft
• Analys av internationella skatte- och socialförsäkringsregler, både för individer och företag. Det inkluderar också mer komplexa arrangemang för utlandsanställda (expatriates).