Vårt team hanterar alla typer av business immigration-frågor för allt ifrån multinationella företagsgrupper till Hollywoodstjärnor. Vi förstår vikten av snabbt hitta lösningar, ta hand om ansökningar och lösa de komplikationer som kan uppstå i anökningsprocessen.

Vårt internationella team består av jurister på alla våra kontor i Europa och Asien. Vi arbetar regelbundet tillsammans för att underlätta internationella omflyttningar och secondments genom att samordna våra kunskaper om lokala förhållanden, samtidigt som vi säkerställer kontinuitet i vår klientservice.

Bird & Bird i Stockholm har lång erfarenhet av att bistå arbetsgivare med att ansöka om arbetstillstånd för personer som ska komma och arbeta i Sverige. Vi handlägger över 100 ärenden om arbetstillstånd per år. Att vi är certifierade av Migrationsverket garanterar en snabb och effektiv ansökningsprocess.

Våra klienter återkommer gång på gång eftersom de vet att vi kan se till att nyckelkompetenser kan förflyttas snabbt och effektivt mellan länder. Vi tror på tydlig kommunikation, snabb respons och enkla, pragmatiska lösningar.

Vår internationella grupp kan erbjuda specialistkunskap inom bland annat:

• rådgivning och stöd kring visum, arbetstillstånd, inresetillstånd, boende, medborgarskap och alla andra typer av immigrationsansökningar

• representation inför nationella immigrationsmyndigheter och rådgivning inom en rad strategiska och frågor som uppstår i det dagliga arbetet

• skräddarsydda policydokument

• stöd i gränsöverskridande transaktioner