Bird & Birds tvistlösningsgrupp företräder såväl svenska som utländska klienter i alla frågor som berör kommersiella tvister. Vi har en lång erfarenhet inom alla typer av tvistelösning.

Vi arbetar integrerat med våra kollegor i andra specialistgrupper vilket innebär att vi blir involverade på ett tidigt stadium. Vi kan därigenom göra en tidig riskbedömning som kan leda till att du undviker kostsamma rättstvister. Dessutom kan målsättningen snabbt förändras vilket kräver alternativa och flexibla lösningar. Att då låta kommersiella avvägningar få styra den juridiska strategin är för oss en grundläggande filosofi.

Nyligen genomförda projekt

Nyheter & event